τηλεφωνικό κέντρο διαθέσιμο 24 ώρες

2410 234900 - 901

Η νέα μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ λειτουργεί ως πρότυπη μονάδα με επιστημονικό υπεύθυνο τον Παναγιώτη Τζώνη σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Πάντο, τον Κωνσταντίνο Σφακιανούδη, τον Νικόλαο Μπαθρέλλο, τον Αναστάσιο Κωνσταντόπουλο και με συνεργασίες με Θεσσαλούς γιατρούς.

Λεωφ. Καραμανλή, Λάρισα, 41335